Når man har fri har man fri. Også når man er håndværker!

“Baggrunden for ansøgningen begrundes med, at pladsen har en meget øde beliggenhed, hvilket forventeligt vil give stor risiko for hærværk og tyveri af byggemateriale, værktøj og lignende. Det er ansøgers vurdering, at risikoen for dette kan reduceres betragteligt, ifald der sker overnatning på pladsen.” (sagsfremstillingen til Plan & Miljøudvalgets møde den 6. marts 2018)

Altså skal håndværkerne lege vagtværn i deres fritid. Så “øde beliggenhed” er Korskro altså heller ikke.

Vi har fuld forståelse for, at man gerne vil beskytte sit værktøj og maskiner mod tyveri. Men så må man ansætte et vagtfirma. Det skal ikke hvile på den enkelte håndværker at lege politi – og så i øvrigt ikke have fri!

Artikel i Jydske Vestkysten 5. marts 2018