Boliger på Esbjerg Strand?

Debatten raser og har gjort det længe. Kernen i debatten er hvorvidt vi kan føle os sikre på, at havnens virksomheder ikke bliver begrænset i deres udfoldelse såfremt der bygges boliger på Esbjerg Strand.

Denne bekymring deler Enhedslisten og har gjort det siden vi kom i byrådet ved kommunalvalget i 2013.

På byrådsmødet den 3. februar 2014 – Enhedslistens andet byrådsmøde – stemte vi for første gang ja til projektet. Den sag handlede primært om udvidelsen af H. E. Bluhmesvej og prisfastsættelse af delen på Esbjerg Brygge. Den 17. marts samme år godkender vi bevillingen til at få udarbejdet VVM-redegørelsen for projektet med den kunstige ø.

Siden er det gået slag i slag. Vi var i meget lang tid lodrette modstandere af at bygge boliger på Esbjerg Strand, netop af frygt for at det kunne skade virksomhederne på Esbjerg Havn. Derfor stillede vi også forslag sammen med Socialdemokratiet om at stoppe de igangværende undersøgelser for boligbyggeri, både på Esbjerg Strand men også på Dokken.

Vi var af den klare overbevisning at det var spild af penge at lave en sådan undersøgelse. Vi troede fuldt og fast på at det ikke ville være en mulighed at bygge boliger så tæt på vores industrihavn. Men vi blev klogere – det er jo heldigvis tilladt.

Derfor har vi kastet os ind i kampen om boliger på Esbjerg Strand. For hvis der skal bygges boliger SKAL der bygges almene eller andre fællesejede boliger, så alle har mulighed for at bo i Esbjergs nye bydel.

Boligpolitik er hjerteblod for Enhedslisten. Vi kunne selvfølgelig godt fastholde vores nej til boliger på Esbjerg Strand men vi har ikke kunnet finde plausible argumenter for et fortsat nej. Vi kan til gengæld finde ualmindeligt mange gode argumenter for at deltage aktivt i udviklingen af en ny bydel. En ny bydel der skal bygges bæredygtigt og lækkert. En ny bydel der skal emme af præcis den pionerånd som alle i Esbjerg bryster sig af. Byggeri af almene boliger koster det samme uanset placering – Gørding eller Esbjerg Strand. I Esbjerg Kommune tør man nemlig godt at gå forrest. Og det tør vi også godt i Enhedslisten.

Om vi i sidste ende kan støtte et byggeri på Esbjerg Strand, afhænger derfor af hvor bæredygtigt det bliver, hvor mange almene og fællesejede boliger det bliver til og ikke mindst huslejen for disse. Og så selvfølgelig, at der ikke kommer nye oplysninger der gambler med virksomhedernes udfoldelsesmuligheder. Alle disse spørgsmål er der ingen der kan svare på endnu, men vi ser frem til det fortsatte arbejde for en ny bydel der ikke blot er ny fordi det lige nu er ”en bar mark” men en ny bydel der viser hele verden hvordan man fremover skal udvikle byerne bæredygtigt til gavn for kloden og til gavn for alle os der bebor den.