Budget 2024: Intet er vedtaget endnu

Udtalelse fra Enhedslisten Esbjerg på baggrund af medlemsdebat den 24. august 2023.

Enhedslisten Esbjerg har diskuteret Esbjerg Kommunes budget for 2024, og har med en blanding af gru og mistro gennemgået forvaltningens forslag til besparelser. Generelt finder vi forslagene aldeles forfærdelige.

Vi har ikke den store tiltro til byrådets partier, når det gælder sikring af kernevelfærden og offentlige løsninger. Men vi håber virkelig at dette skrækscenarie forbliver, hvad det er – et skrækscenarie.

Gennem flere årtier har skiftende regeringer udhulet kommunernes og regionernes økonomi. Med den seneste økonomiaftale står Esbjerg Kommune i uoverskuelige problemer, selv med den nyeste ekstrabevilling.

Manglende dækning af prisstigninger, flere ældre, flere opgaver og manglende muligheder for at få indtægter, truer velfærden og de fælles, offentlige løsninger. Hvis kommunen, på grund af manglende økonomi, tvinges ud i at bruge private løsninger på velfærdsområderne, vil det både blive dyrt, utrygt og øge uligheden. Det kan og vil vi ikke acceptere!

Enhedslisten har i de to forrige byrådsperioder været med til at investere i forebyggelse og tidlige indsatser. Mange af disse indsatser ser nu ud til at skulle spares væk. Vi kan ikke være de eneste, der frygter, hvad disse besparelser kommer til at betyde for kommunens borgere. Det vil som sædvanlig gå ud over de svageste borgere.

Forebyggelse er en investering, og manglende forebyggelse bliver dyrere i længden. Så hvordan kommer Esbjerg Kommunes økonomi til at se ud om f.eks. 10 år, når man sparer på forebyggelsen?

I en tid hvor alle taler om mistrivsel hos vores børn og unge, er det direkte tonedøvt at spare på f.eks. områderådgiverne og reducere åbningstiden i SFO’erne og klubberne. Tilbud der netop er med til at sikre den tidlige, forebyggende indsats. Og når man hører fra alle partier i byrådet, at kommunen skal have flere borgere, virker det tåbeligt at man vil reducere åbningstiden i daginstitutionerne, lukke i øvrigt velfungerende skoler og nedlægge profilklasserne. Det virker nok ikke tiltrækkende for nye, potentielle borgere udefra.

Intet er imidlertid besluttet endnu. Vi er udmærket klar over, at det er rammerne for kommunernes økonomi, den er gal med. Der er brug for et kommunalt oprør mod de snævre rammer, som regeringen og flertallet i Kommunernes Landsforening tvinger ned over kommunerne.

Det er så provokerende at høre regeringens udtalelser om, at der er penge nok, at statskassen bugner, at der kan gives milliarder til krig og skattelettelser, mens man med åbne øjne underfinansierer velfærden i kommunerne, og fralægger sig ansvaret efterfølgende.

Vi vil derfor opfordre byrådet i Esbjerg Kommune til at gå sammen med de andre af landets kommuner og protestere over de snævre økonomiske rammer.

Truslen om at Esbjerg Kommune sættes under administration, er ikke en reel trussel. For vores skyld kan Indenrigsministeriet sådan set godt overtage driften af Esbjerg Kommune den dag i dag. Vi føler os ikke overbeviste om, at de kan gøre det bedre. Men så får man da understreget, hvor skylden for nedskæringerne på velfærden i kommunen ligger: først og fremmest hos regeringen – godt hjulpet af flertallet i KL!