Generalforsamling i Enhedslisten Esbjerg–Fanø søndag 4. marts 2018

Enhedslisten Esbjerg afholdt søndag den 4. marts ordinær generalforsamling, hvor det forgangne år blev evalueret og en ny arbejdsplan vedtaget. Generelt var der stor tilfredshed med det høje aktivitetsniveau med offentlige møder, demonstrationer og byrådsarbejdet, hvor Enhedslisten nu kun er repræsenteret i Esbjerg Byråd af Sarah Nørris.

Afdelingen valgte at ændre navn, så man fremover hedder “Enhedslisten Esbjerg-Fanø” for at slå fast, at begge kommuner er i fokus i afdelingens arbejde.

Den nye bestyrelse består af Niels Christian Petersen, Sabrina Louise Christiansen, Lars Mogensen, Marianne Sylvia Petersen, Thormod H. S. Jensen samt Sarah Nørris. Niels Christian Petersen blev samtidig valgt som ny kontaktperson i afdelingen.

Årets regnskab viste stor aktivitet i forbindelse med den kommunale valgkamp, og hele regnskabet inkl. alle bidragsydere bliver traditionen tro offentliggjort på hjemmesiden https://esbjerg.enhedslisten.dk

For yderligere informationer:
Kontaktperson Niels Christian Petersen
Tlf. 31 24 54 01, nch.petersen@gmail.com