Enhedslisten Esbjerg-Fanø holder Webseminar om Biodiversitet

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 02.11-2020
19:00 - 21:30


I Esbjerg sætter vi biodiversitet på dagsordenen Kom og vær med til at få det gjort
Alle er velkommen, men af hensyn til Covid19 er mødet gjort digitalt. Hvis du vil deltage så skriv en mail til Ruth og få et link og kode til mødet Mail: [email protected]

Se mere her: https://esbjerg.enhedslisten.dk/esbjerg-som-danmarks-foerende-biodiversitet-by/

Dagsorden til mødet:

Webmøde om løft af biodiversitet i Esbjerg Kommune 2. november, 19.00 -21.00.

Dagsorden:
1. Velkomst
2. Gruppens oplæg v. Thyge Kristensen
3. Deltagernes forslag Jl hvordan vi løfter biodiversiteten i Esbjerg Kommune. Fx ved hjælp af:
• Genopretning af natur
• Bevaring og pleje af beskyttede naturtyper
• Mobilisering af nye aktører og størst mulig borgerinddragelse
• Nye initiativer

Pause 10 min.

4. Debat og beslutning:
Hvordan sikrer vi:
• løbende overblik over hvor der sker forbedringer og over naturens Jlstand i kommunen
• fremtidige koordinerede indsatser
• at der er et forum hvor forvaltning, private borgere, virksomheder, foreninger etc. kan
udveksle erfaringer og få gode råd.
5. Evt.