Webseminar om Esbjerg som biodiversitet-by.

Enhedslisten Esbjerg-Fanø barsler med et unikt projekt om biodiversitet

Projektet vil brande Esbjerg positivt, og på sigt kan der være både økonomi og arbejdspladser i at videresælge erfaringerne fra projektet.

Mandag 2. november afholder vi webseminar om emnet, tilmeld dig her

Formål
Udover det væsentligste, nemlig at fremme biodiversiteten, også at give byens borgere, skoler, og børn helt nye oplevelser.
Vi erkender at Esbjerg Kommune også består af byer, med torve og pladser, gågader o.s.v.

Her er listet et par eksembler på hvordan det kan gøres, deltag i vores webseminar og få alle detaljer.

Kommunale bygninger

Skoler

Skolegårde

Naturligvis skal der være plads til leg, boldspil, hoppe i sjippetov o.s.v., men det kunne være en udfordring for skolebestyrelsen at udarbejde forslag til, hvordan 50, 75, 100… m2 kan omlægges til grønt område med en spændende beplantning der kan øge biodiversiteten.

Gader og veje

Fortove (undtaget pladser og gågader)

Som udgangspunkt skal den befæstede del af et fortov svare til bredden af 3 fortovsfliser, 140-150 cm, så der er plads til barnevogne og kørestole.

Den nye bræmme, samt bræmmer langs de veje, der i dag har græs eller grusrabat, tilsås med en frøsammensætning der fremmer biodiversiteten.

Esbjerg Kommune tilbyder at klargøre disse bræmmer ved fortovet, dvs. fjerne græs og evt. overskydende fliser.

Esbjerg Kommune giver alle grundejere en pose frø til biodiversitet-fremmende flora gratis. Grundejerne har så til gengæld ret/pligt til at tilså og vedligeholde bræmmen i det offentlige areal langs fortovet. Frø tilbydes også til kolonihaveejere, altaner, private haver og andre.

P-pladser

De fleste p-pladser er befæstede arealer. De kan i stedet belægges med græsarmeringssten (med huller) eller en brolægning med fuge. Derved får større regnmængder mulighed for at sive ned i jorden, og den beplantning vil være i armeringen (eller opstår af sig selv), vil øge levestedern

Thyge Kristensen, Poul Eck Sørensen/Ruth Mikel Jensen