Baggrundsgruppe

For at vores byrådsmedlem ikke skal træffe beslutningerne alene, har vi i Enhedslisten en baggrundsgruppe. Alle medlemmer kan være med og du bestemmer selv hvor meget tid du vil investere i arbejdet.

Som udgangspunkt mødes baggrundsgruppen torsdagen før byrådmødet kl. 16.30 ved hovedindgangen til rådhuset.

På møderne diskuterer vi sagerne der er på byrådets dagsorden og hjælper med argumenter for/imod. Selvom du ikke kan deltage i møderne er du velkommen i gruppen alligevel. Vi har nemlig også en mailliste hvortil alle dagsordnerne bliver sendt. Her kan man sende sine tanker og spørgsmål til de enkelte punkter.

De første par gange man ser en dagsorden til et byrådsmøde kan man godt blive lidt overvældet. Men det er ikke meningen at du skal vide noget om alt – det er derfor vi hjælper hinanden. Nogle sager er enormt komplicerede, andre noget nemmere. Nogle er ideologiske – andre praktiske. Byd ind med det der interesserer dig eller som du har en specifik viden om.

Er du interesseret i at være med i baggrundsgruppen, kontakt byrådsmedlem Sarah Nørris på: sac1@esbjergkommune.dk

Der er som hovedregel byrådsmøde den 1. og 3. mandag i måneden. Bortset fra diverse ferier og helligdage. Du kan her se byrådets mødekalender. Dagsorden ligger klar i løbet af onsdagen før byrådsmødet – den får du tilsendt på mail fra Sarah. 

Såfremt der foreligger en dagsorden til et af de udvalg Sarah er medlem af, vil disse også blive diskuteret på baggrundsgruppemødet. Hvis ikke, vil disse dagsordner udelukkende blive diskuteret via mailen.

 

Herunder ganske kort om nogle af de sager vi har diskuteret det seneste års tid:

Kædeansvar og sociale klausuler

Gennem hele den seneste byrådsperiode har Enhedslisten i samarbejde med Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti forsøgt at få indført sociale klausuler og kædeansvar. Disse emner har således været på byrådets dagsorden ad flere omgange, senest den 15. maj 2017. Hver gang bakket op af demonstrationer foran rådhuset arrangeret af fagbevægelsen. Men hver gang er vi desværre blevet stemt ned.

Botilbud til handicappede

I sommeren 2017 eksploderede sagen om enormt lange ventelister for botilbud til handicappede borgere. Kommunen fik Ankestyrelsen på nakken hvilket åbenbart var det der skulle til. Ikke at kommunen har nok boliger til denne gruppe af borgere, men ventelisten er nu til at gennemskue samtidig med, at forvaltningen er blevet sat i gang med at analysere behovet.

Museumspladsen

Forslaget om at bygge boliger på Museumspladsen fik for alvor sindene i kog. Enhedslisten var hele tiden imod at bygge over 5 etager. Men det var først langt inde i valgkampen, at sagen endeligt blev taget af bordet – af borgmesteren. Hvad der sker fremadrettet er ganske uvist.

P-hus i Danmarksgade

I budgetforliget for 2017-2020 (vedtaget i 2016 uden Enhedslisten) blev det besluttet at bygge et P-hus i Danmarksgade. En beslutning vi har været imod fra starten. For det første fordi at et P-hus alt andet lige vil øge trafikmængden inde i byen. Men det mest tåbelige ved denne beslutning er placeringen. Nemlig lige op og ned ad den såkaldte supercykelsti i Kirkegade. Bilister til P-huset kan således køre – i begge retningen – gennem Kirkegade. Det er der ikke meget supercykelsti over.

Indsatsplan for Forum Vandværk

Denne sag fik desværre ikke pressen bevågenhed men det gør den absolut ikke mindre vigtig. Forum Vandværk er ikke drift idet der er fundet pesticidrester over grænseværdien. Man vil dog gerne beholde vandværket til eventuelt fremtidig brug og skal derfor lave en indsatsplan. En indsatsplan der består af intet at gøre, ud over at overvåge vandkvaliteten. Her forsøgte Enhedslisten at overbevise de øvrige partier om, at den måske var mere hensigtsmæssigt at indskrænke brugen af pesticider på jorderne over indvindingsområdet. Men ak nej – de konventionelle landmænd vandt endnu en gang.

Vandråd 2017

Til gengæld vandt de konventionelle landmænd ikke denne sag hvor de ville have fjernet seks mindre vandløb/vandområder fra vandplanen. Venstre endte rent faktisk med at stå fuldstændig alene i byrådssalen – noget er ikke er sket i ufattelig mange år.

Afskaffelse af lukkedage i daginstitutionerne

Efter have afskaffet lukkedage på forsøgsbasis i to år, var evalueringerne så entydige, at beslutningen heldigvis blev, at afskaffe lukkedagene endegyldigt.