Viking Link skal stoppes

Læserbrev af MF Henning Hyllested, landdistriktsordfører og MF Søren Egge Rasmussen, klima og energiordfører – begge fra Enhedslisten.

Regeringens beslutning om at etablere et elkabel fra Danmark til England, det såkaldte Viking Link, har fået folk op af stolene i det meste af Jylland. Seks byråd, seks borgmestre og tusindvis af borgere protesterer mod beslutningen og forsøger at få begrænset skaderne, blandt andet ved at arbejde for kabellægning af hele strækningen. Enhedslisten støtter denne kamp fuldt ud.

Det er på flere planer, at Viking Link er hul i hovedet. Efter Danmark har taget en fornuftig og principiel beslutning om, at eksisterende elledninger skal graves ned, beslutter ministeren rent administrativt og uden om Folketinget, at etablere nye ledninger over jorden. Endda i et projekt, som samfundsøkonomisk er så tvivlsomt, at det kan kollapse, hvis man graver dem ned.

Viking Link er nemlig allerede nu en meget dårlig investering. Det vil koste svimlende 11 milliarder og er det dyreste, enkeltstående infrastrukturprojekt i energisektoren i Danmark nogensinde. Grunden til at det overhovedet kan betale sig, er at forbrugerne betaler for det over elregningen, samtidig med at elektriciteten bliver dyrere. Det er simpelthen en øvelse, hvor regeringen sammen med Energinet.dk flytter penge fra borgernes lomme over i elselskabernes – og generer beboere i store dele af Vestjylland med kablerne. Det er det modsatte af win-win, det er en tabersag.

Ovenikøbet vil klimaregnskabet de første mange år være negativ, da kablet primært skal eksportere el fra beskidt brunkul fra Tyskland til England, og ikke dansk elstrøm fra vindmøller. Det er derfor elforbrugerne skal betale for forstærkninger i elnettet i Vestjylland. For at tyskerne kan eksportere mere strøm til englænderne.

Viking Link er håbløs planlægning, som hverken tænker på borgerne eller klimaet. Vi har brug for at samtænke de bedste løsninger for udbygning af den vedvarende energi og ikke ud fra, hvordan selskaberne kan få mest i profit. Det kræver omtanke og langsigtet planlægning at sikre, hvordan vi kommer til at bruge mest mulig af vores vedvarende energi i Danmark i stede for at eksportere den. Det kan eksempelvis være flere og store varmepumper i vores varmesystemer, langt flere elbiler og elektrificering af den kollektive trafik.

Viking Link er ikke en del af klimaløsningen. Den hiver penge op af borgernes lommer og ledningerne vil belaste og genere mange borgere i Vestjylland. Enhedslisten er derfor af den klare holdning, at hele tanken om Viking Link skal droppes.