UDLIGNINGSFORSLAG FRA Ø BETYDER 410 MIO. KR. EKSTRA TIL ESBJERG

Enhedslisten fremlægger nu et bud på en solidarisk reform af udligningssystemet – og den giver 410 mio. kr. ekstra til Esbjerg.

Forhandlingerne om en justering af udligningssystemet er i gang. Regeringens oplæg er, at det skal være et ”nulsumsspil”. Der må ikke tilføres flere penge til kommunerne, samlet set. Det er fuldstændig perspektivløst.

Ingen kommune leverer for meget velfærd. Derfor skal forbedringer i den ene ende af landet ikke betales med ringere velfærd i den anden ende.

Efter 10 år med affolkning af landdistrikterne, nedlæggelse af tusindvis af velfærdsjob og skiftende regeringers brutale budgettyrranni, så er der brug for at løfte velfærden og fordele den mere solidarisk.

Derfor kommer Enhedslisten nu med et udspil til en solidarisk reform af udligningssystemet og statens refusion til kommunernes udgifter til sociale ydelser.

Med vores udspil vil vi sikre et samlet løft af kommunernes økonomi, og et målrettet løft af de fattige kommuner, som har strukturelt underskud og typisk også høje forsørgelsesudgifter.

Vi foreslår følgende to markante ændringer:

  • En væsentlig forhøjelse af udligningsniveauet ved at hæve landsudligningsprocenten fra 61 % til 88 %
  • En markant forbedring af statens refusion til kommunernes udgifter til udvalgte sociale ydelser (80 % statsrefusion).

Vores forslag vil give et løft for 82 kommuner både i og uden for hovedstaden. Fælles for de kommuner, som vinder på forslaget er, at de har store udgifter til forsørgelse og har et strukturelt underskud. I alt 16 kommunerne vil opleve en uændret økonomisk situation.

Esbjerg er en af de kommuner, som virkelig vil kunne mærke et markant løft, hvis dette bliver virkelighed. Her i Esbjerg vil Enhedslistens udspil betyde 410 mio. kr. mere om året, når reformen af refusion og udligning er fuldt indfaset. Det kan vi få virkelig mange SOSU’er, lærere, pædagoger, læger og HK’ere for.

Det er selvfølgelig ikke gratis. Vi vil løfte kommunernes samlede ramme med årligt 2,2 mia. kr. over en 6-årig periode. Dette kan finansieres ved at udmønte den kommunale andel af det finanspolitiske råderum og ved at sænke topskattegrænsen.

Vi håber, at vores forslag kan bidrage til en mere konstruktiv debat, kommunerne imellem. I stedet for at rive hårene af hinanden for at få del i en stadig mindre kage, bør kommunerne holde sammen mod det folketingsflertal, der vil sende regningen for skattelettelser til de rige videre til børn, unge, syge og gamle.

Læs hele udspillet her.