Minimumsnormeringer

Der mangler 235 fuldtidsansatte  i daginstitutionerne i Esbjerg, hvis man skal leve op til en minimumsnormering på 3 børn pr. ansat i vuggestue, og 6 børn pr. ansat i børnehave.

Det fremgår af en undersøgelse, som Bureau 2000 har foretaget for Enhedslisten, og som blev offentliggjort i går i Information. Udgangspunktet er de norske minimumsnormeringer.

Henning Hyllested, medlem af Folketinget for Enhedslisten og kandidat i Esbjerg-Bykredsen, siger:

  • I begyndelsen af april gik forældre på gaden landet over for kræve minimumsnormeringer. Manglen på personale er efterhånden så udtalt, at det går alvorligt ud over kvaliteten i daginstitutionerne. Manglen på tid og omsorg er tydelig.
  • Esbjerg skiller sig desværre negativt ud i undersøgelsen, som den af de større kommuner, der er længst fra at opfylde minimumskravet om 3 børn pr. ansat i vuggestuen og 6 børn pr. ansat i børnehaven. Sparekniven er tilsyneladende blevet svunget ekstra mange gange i Esbjerg.
  • Det er uacceptabelt, at normeringerne ”stille og roligt” over en længere periode er blevet udhulet. Det kan ikke nytte noget, at ”tilbuddet” efterhånden bliver så ringe, at folk søger private løsninger. For så bliver det pengepungens størrelse, der bestemmer, om man får den kvalitet, man har krav på. Det er såmænd dyrt nok i forvejen!
  • I april stod næsten alle partier på nakken af hinanden for at komme de demonstrerende forældre i møde. Nu er det tid til handling! Enhedslisten kræver på landsplan 10.000 flere ansatte i daginstitutionerne for at opfylde minimumskravet om 3 henholdsvis 6 børn pr. ansat. I Esbjerg skal der ansættes de manglende 235 pædagoger og medhjælpere.

Vi har beregnet, at det vil koste i omegnen af 4 mia. kr. på landsplan. Dem finder vi ved at rulle de mange skattelettelser tilbage, som igennem mange år er givet til de højeste indkomster og virksomhederne. Og ved at genetablere en ordentlig skattekontrol.

 

Link til Informations artikel her.