Medlemsmøde med oplæg om P R E K A R I A T E T !

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 19/03/2018
19:00 - 22:00

Sted
3F Transport Esbjerg


Oplægget starter kl 19.00 og varer ca til 20.30 inklusiv debat. Alle er velkommende, der er kaffe og kage. Derefter er der et kort medlemsmøde.

En ny klasse har vokset sig stor

P R E K A R I A T E T !

De faste ansættelser bliver færre og færre. Stadig flere bliver løst ansatte, og det giver en stadig større usikkerhed blandt folk i som udenfor en ansættelse.

Der er en stor og hastigt voksende gruppe af mennesker, der arbejder og lever under meget usikre arbejdsvilkår – dvs. f.eks. at der er skiftende og korte ansættelser, uden pension, uden overenskomstmæssig løn og uden stabil indkomst og helt uden social beskyttelse….

Som økonomiprofessorer Guy Standing udtrykker sig:

”Alt for mange job er midlertidige, og usikkerheden spreder sig. En ny klasse, prekariatet, vokser frem, men en modreaktion er på vej…”

Og mange er allerede ramt direkte f.eks. ved at man ikke kan finde et fast job, et fuldtids job og en ansættelse med kontrakt, med pension mv., og andre – der er i job –  er ramt på den måde, at man – nogle gange dagligt – går og håber på, at man ikke pludselig ryger ud af arbejdsmarkedet – fra det ene øjeblik til det andet.

Så alt i alt kan man vel med rette sige, at næsten ALLE på hele arbejdsmarkedet er utrygge/bange

Og tænker:

”Hvornår bliver det min tur?”

Oplægsholdere:

Victoria Velásquez
Opstillet til urafstemning som folketingskandidat for Enhedslisten se mere her