Ingen pesticider i vores drikkevand

Drikkevandet i Esbjerg Kommune kommer primært fra grundvandet. Grundvandets kvalitet påvirkes især af forurening med pesticider og nitrat fra landbruget.

Undersøgelser har vist, at svampegift og ukrudtsmidler udvaskes i høje koncentrationer til grundvandet. Stofferne findes over det tilladte niveau på fire ud af fem testmarker. Afsløringerne er én af mange drikkevandsskandaler de senere år. I 2020 er det blandt andet afsløret, at der er spor fra hormonforstyrrende og ulovlige sprøjtemidler i drikkevandet samt at Miljøstyrelsen i årevis har tilladt vandværkerne at overskride indholdet af pesticider i det drikkevand, der sendes ud i vores vandhaner.

I Enhedslisten kæmper vi for rent drikkevand. I Esbjerg Byråd har vi konsekvent stemt for øget beskyttelse og foreslået at der ikke må sprøjtes i nærheden af drikkevandsboringer. Hjælp miljøet i Esbjerg Kommune. Styrk Enhedslisten i Esbjerg Byråd.