Genindførelse af dækningsafgiften

Læserbrev af byrådsmedlem Sarah Nørris:

Ved seneste byrådsmøde kom det frem, at Dansk Folkeparti til næste års budgetforhandlinger vil foreslå at sløjfe byggesagsgebyrerne. Det er næppe gået manges næse forbi, at kommunen fattes penge. Der er rigtig mange andre ting jeg hellere ville gøre gratis end byggesagsgebyrer. Men lad nu det ligge. Selvom borgmesteren omtalte mit forslag på seneste byrådsmøde som værende humoristisk er det fra min side ment helt alvorligt. Hvis kommunen skal undvære indtægten fra disse byggesagsgebyrer skal pengene jo findes andet steds. Derfor foreslog jeg, at vi som kommune kunne genindføre dækningsafgiften. Det er absolut ikke første gang Enhedslisten har foreslået dette. Og det bliver heller ikke sidste gang.

Hvis man kikker på hvilke kommuner der opkræver dækningsafgift er det slående, at nu længere nord på du kommer på Sjælland, nu større er chancen for, at din kommune opkræver dækningsafgift. På Fyn og i Jylland er det rent faktisk de kommuner der vækster der opkræver dækningsafgift. Altså bortset fra Esbjerg.

Er dækningsafgiften så den rene gift for erhvervslivet? Nej det mener jeg absolut ikke. Dansk Industri (DI) laver årligt undersøgelser af hvor erhvervsvenlige de forskellige kommuner er og de spørger virksomheder hvad kommunerne bør prioritere højest. Svaret er ifølge DI infrastruktur og transport. Herefter følger arbejdskraft og uddannelse. Selvfølgelig betyder skatter og afgifter også en del for virksomhederne, men ifølge DI’s egen undersøgelse under halvt så meget som infrastruktur og transport.

For Enhedslisten er en indførelses af dækningsafgiften ikke et eller andet kommunistisk hævntogt mod kapitalisterne. Bare lige for at slå det fast. Til gengæld tror vi på solidariteten i samfundet og mener, at alle skal bidrage. Også virksomhederne. Anlæggelse og vedligehold af vejnettet er en betydelig post i det kommunale budget og ifølge DI altså det som virksomhederne vægter højest. Derfor er det i min og Enhedslistens optik også kun rimeligt, at virksomhederne er med til at betale for dette sammen med alle os andre. Derfor vil vi gerne (gen)indføre dækningsafgiften. Og hvis det så samtidig betyder, at vi kan sætte byggesagsgebyret lidt ned, er vi også med på det.

 

Bragt på jv.dk den 10. december 2018.