ESBJERG BYRÅD SKAL ÅBNE REFERATER FRA LUKKEDE PUNKTER

Alt hvad der har med køb og salg af ejendomme skal på lukket dagsorden, men efter at handlen er vedtaget eller gennemført er det ikke hemmeligt længere. Derfor burde man kunne se hele referatet på kommunens hjemmeside.

Derfor foreslår Enhedslisten nu, at åbne referaterne for alle. Som det er nu, kan en borger eller journalist søge aktindsigt i den enkelte sag. Og det er for så vidt udmærket. Men hvorfor dog denne langsommelige proces? Som i øvrigt også indbefatter, at der ved hver ansøgning om aktindsigt, skal sidde en kommunal medarbejder og finde dokumenter frem.

Enhedslistens forslag:

Åbne referater fra lukkede punkter

På Esbjerg Kommunes hjemmeside kan man ikke læse referaterne fra de lukkede punkter på hhv. byrådsmøderne og udvalgsmøderne. Det kan man ikke på trods af, at man i mange tilfælde kan søge aktindsigt og få adgang. Det sker f.eks. når et salg er afsluttet, så er der mulighed for at få adgang til referatet.

I Enhedslisten mener vi at der bør mest mulig åbenhed i kommunen, og derfor bør referaterne også være tilgængelige på hjemmesiden for alle.

Enhedslisten ønsker derfor, at der indføres en praksis, hvor lukkede punkter på en dagsorden gøres offentligt tilgængelige på hjemmesiden så snart det er lovligt at lægge referatet frem. Samtidig bør tidligere referater gennemgås i henhold til denne procedure, og de lukkede punkter gøres offentligt tilgængelige, så snart der tidsmæssigt muligt.

Ifølge ”Håndbog Esbjerg Byråd” er der fire typer af sager der skal behandles for lukkede døre. Nemlig:

  • sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold
  • sager om køb og salg af fast ejendom
  • overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer
  • behandling af sager, hvori indgår fortrolige oplysninger, der er omfattet af tavshedspligten

Idet der jo er voldsom forskel på hvorvidt sagen omhandler personlige oplysninger eller køb af fast ejendom, ønsker Enhedslisten følgende vedtaget:

  • Forvaltningen bedes udarbejde et forslag til retningslinjer for automatisk offentliggørelse af referaterne inkl. sagsfremstillingen fra lukkede sager under hensyntagen til de forskellige typer af lukkede sager.