Enhedslisten i Esbjerg er en del af det grønneste budgetforlig nogensinde!

Vi gik til budgetforhandlingerne med en 50/50 fornemmelse for hvorvidt vi endte med at kunne være med i et forlig eller ej. Vi endte som bekendt med at være en del af budgetforliget. Den ultrakorte version: fordi vi fik stort set alt det vi ønskede os. Den lidt længere version kommer herunder. Jeg gennemgår ikke alle dele af budgetforliget, men udelukkende det jeg på vegne af Enhedslisten har kæmpet for/imod. Du kan med fordel læse budgetforligsteksten for det brede overblik. Den finder du her: https://www.esbjerg.dk/om-kommunen/kommunens-oekonomi/kommunens-budget/budget-2021-2024
Først og fremmest var der en del besparelser fra sidste år der skulle rulles tilbage eller på anden måde rettes op på. Det lykkedes at fjerne sidste års besparelse på:
✓ Tale-hørecentret på Danmarksgade Skole
✓ Oqqumut
✓ Projekthuset i Ribe omdannes til et endnu bedre og bredere tilbud
✓ Handleplanerne på hhv. familieområdet og det specialiserede voksenområde droppes Udover at få droppet diverse besparelser fra sidste år, gik vi til forhandlingerne med følgende ønsker:

 • Så meget som muligt på det grønne område
  • Kulturelt klippekort
  • Social gademedarbejder
  • Flere pædagoger i SFO
  • Flere varme hænder
  • Ingen skattesænkning

  Vi har fået det hele – og lidt til. På det grønne område kom vi igennem med, at Esbjerg Kommune arbejder for at blive CO2-neutral allerede i 2030. Det er meget ambitiøst og vi havde ikke på forhånd forudset, at det ville være muligt at få alle med på det. Det lykkedes! For at opnå dette, er der sat penge af til forskellige initiativer såsom ladestandere til elbiler, miljøbevidst renovering og minimering af ressourcespild. Det kulturelle klippekort til unge og socialt udsatte var jo en del af vores valgprogram og nu har vi fået sat 1,5 mio. kr. om året til det. Det lyder ikke af meget – men det er kæmpe stort. Der blev ikke sat egentlige penge af til en social gademedarbejder, men det blev besluttet, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget skal afdække behovet for etablering af et nødherberg og en social gadeplansmedarbejder i Esbjerg i samarbejde med andre relevante aktører. Forhåbentligt er dette arbejde færdigt inden næste års budgetforhandlinger så vi kan få sat penge af til den helt rigtige løsning. Siden vi kom i byrådet i 2014 har vi kæmpet for flere pædagoger i SFO’erne. Lige nu ligger normeringen på 28,3 så 2 mio. kr. om året er selvfølgelig ikke alverden. Men vi er meget stolt og glad for at det lykkedes. Det samme er BUPL Der er sat penge af til flere ansatte på plejecentrene og i daginstitutionerne. Der blev på intet tidspunkt talt om muligheden for at sætte skatten ned. Til gengæld ville de konservative meget gerne have at kommunen skulle konkurrenceudsætte noget mere (= udlicitering). Det lykkedes os at forpurre totalt. Det anser vi faktisk for en kæmpe sejr selvom det selvfølgelig kan lyde underligt at noget der ikke blev til noget opfattes som en sejr. Men det er det!
  Der var forslag om at nedrive syv boligblokke i Østerbyen hvor vi har nogen af kommunens billigste boliger. Det lykkedes at stoppe dette om end kun midlertidigt. Nu skal kommunen således undersøge og udarbejde en plan for boligerne. Samtidig istandsættes boligerne på Gl. Vardevej som huser kommunens absolut fattigste og mest udsatte borgere. Alt i alt et budgetforlig der er mere grønt og rødt end nogensinde set før. Tak til min budgetbaggrundsgruppe for sparring på de mærkeligste tidspunkter af døgnet i den uge hvor forhandlingerne foregik. Budgettet vedtages på byrådsmødet mandag den 5. oktober.

Link til byrådsmødet: https://video.esbjergkommune.dk/

Sarah Nørris