Endnu et angreb på det kommunale selvstyre!

På baggrund af reformen af dagtilbudsloven, skal kommunerne tilbyde kombinationstilbud til alle forældre. Et kombinationstilbud er, hvor barnet er delvist i dagpleje/børnehave og delvist bliver passet i en privat pasningsordning udenfor daginstitutionernes normale åbningstid.

Med den nye lov SKAL kommunen tilbyde disse kombinationstilbud. Det er altså en mulighed vi som kommune har haft i lang tid, men ikke har vurderet vi ville tilbyde. Samtidig lyder det enormt bureaukratisk – hvilket kan undre når vi netop har en regering der jævnligt taler om at vi skal afbureaukratisere den offentlige sektor.

Og som om det ikke er nok, er det endnu en lov som skal haste-implementeres uden finansieringen er på plads. Der er altså en reel frygt fo at det bliver dyrere for kommune. Altså hvis der er forældre der rent faktisk ønsker dette tilbud.

I BUPLs guide til dagtilbudsreformen kan man nemlig læse, at der for nuværende – med den gamle lov, er 12 kommuner der tilbyder kombinationspladser. Og INGEN forældre har gjort brug af det.

Så kæden hopper altså helt af:

  • Økonomien er ikke på plads
  • Muligheden for at tilbyde kombinationspladser foreligger allerede uden at blive brugt
  • Det lyder voldsomt bureaukratisk
  • Og ikke mindst skal den private pasningsordning ikke leve op til samme krav som dagplejere, vuggestuer og børnehaver – private som kommunale.

 

https://www.jv.dk/politikesbjerg/Lovaendring-Kommunen-skal-betale-for-boernepasning-paa-skaeve-tidspunkter/artikel/2620963