Endnu en ringe økonomiaftale

“Økonomiaftalen betyder et løft af den kommunale serviceramme på 1,7 milliarder kroner. ”

HURRA, tænker man lige. Det var sandelig også på tide!

Men desværre er det ikke rigtigt. Samlet set bliver der mindre til den samlede kommunale service – skoler, dagtilbud, ældreomsorg, kollektiv trafik, og alle de andre vigtige opgaver som kommunerne løser.
For selv om servicerammen hæves med 1,7 mia. – så reduceres den samtidig med 0,5 mia. kr. på grund af det flerårige “effektiviserings- og moderniseringsprogram” som blev aftalt i 2016. Og derudover vokser udgifterne på ældreområdet med 1,4 mia. kr., fordi der bliver flere ældre. Så i alt bliver det et minus på 0,2 mia. kr. til den kommunale service.
Og det til trods for, at økonomien er stærk og der tilsyneladende ikke mangler penge, når det handler om at sænke arveafgiften og afgiften på de dyreste biler.

Derfor stemte Enhedslisten imod aftalen i KLs bestyrelse.