Drop lockouten – forslag fra Enhedslisten til mandagens byrådsmøde

Mandag den 19. marts 2018 er der byrådsmøde. Igen. Det er der jo hver 14. dag så det er der sådan set intet nyt i. Men på lige netop dette byrådsmøde har Enhedslisten stillet forslag om at lockouten droppes.

Den 15. april 2013 var der et lignende forslag i byrådssalen stillet af Socialdemokratiet. Det var den gang lærene var lockoutet. Du kan se video af mødet fra 2013 her. Punktet om lockout starter ved minut 25.58

Byrådsmødet starter kl. 17.00 – du er velkommen til at møde op og overvære mødet.

Hele forslaget lyder:

Byrådet i Esbjerg opfordrer KL til at undlade at optrappe konflikten ved at gennemføre en lockout.

En lockout rammer ikke alene de kommunalt ansatte – som vi skal samarbejde med efter en konflikt. Den rammer også borgerne i kommunen, der har brug for den kommunale service.

KL bør i stedet komme lønmodtagerne i møde og udarbejde et udspil til reelle forhandlinger, der omfatter en arbejdstidsaftale med lærerne, der retter op på de store problemer KL og finansministeriet skabte i 2013, sikkerhed for de betalte frokostpauser – samt højere løn til især kvindefagene og de lavest lønnede.

Såfremt KL fastholder sin position om at lockoute store dele af de offentligt ansatte, bør Esbjerg Kommune trække deres bemyndigelse til KL til at varsle og iværksætte lockout på vegne af Esbjerg Kommune tilbage – og agter ikke at iværksætte lockout af kommunens ansatte i forbindelse med OK18.

Såfremt overenskomstforhandlingerne på det kommunale område alligevel ender med konflikt, beslutter byrådet, at den sparede løn øremærkes til det område, hvor besparelsen ligger, således at sparet lærerløn skal anvendes på skole-/undervisningsområdet, sparet pædagogløn skal anvendes på daginstitutionsområdet og så fremdeles.

Det skal sikres, at eventuelle besparelser på lønkontoen i forbindelse med en faglig konflikt ikke anvendes et tilfældigt sted, men målrettet anvendes til forbedringer på det område, hvor pengene er sparet. Udmøntningen af pengene skal ske i samarbejde med MED-organisationen.

Det besluttes således:

  1. Esbjerg Byråd opfordrer KL til ikke at optrappe konflikten og således indlede reelle forhandlinger.
  2. Såfremt KL fastholder varslingen af lockout, trækker Esbjerg Kommune sin bemyndigelse tilbage således at kommunens ansatte ikke lockoutes.
  3. Bortfalder hvis pkt. 2 vedtages. Såfremt det alligevel kommer til en lockout, anvendes de sparede lønkroner indenfor samme område i samarbejde med MED-organisationen.

Baggrund
I henhold til KL’s love § 1, stk. 3, kan en kommunalbestyrelse bemyndige KL’s bestyrelse til med bindende virkning for vedkommende kommune, at indgå overenskomster og andre aftaler eller at fastsætte generelle bestemmelser om løn- og øvrige ansættelsesforhold for kommunalt ansat personale.
Det er denne bemyndigelse vi foreslår trækkes tilbage, da KL nu har valgt at varsle en uhørt omfattende lockout, og der derfor er en stor risiko for at den faktisk iværksættes.