De nødvendige minimumsnormeringer

Lørdag den 6. april mødte over 1.000 mennesker frem til demonstration i Esbjerg for at få indført minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Forældre, bedsteforældre, børn og pædagoger stod sammen om kravet om flere varme hænder i vuggestuer og børnehaver.

Der er brug for handling nu. Pressen fortæller om vuggestuebørn der er helt alene på stuen, mens den eneste tilstedeværende medarbejder var ude at skifte ble på et barn. BUPL fortæller, at tre ud af fire pædagoger i løbet af en arbejdsdag oplever at være alene på stuen. En rapport fra FOA fastslår, at det ikke bare er tilfældigt alenearbejde. Der planlægges i stor udstrækning med alenearbejde, fordi lederne ikke kan dække dagen ordentligt ind med det personale, der er til rådighed.

Der mangler personale. Manglende personale er manglende tid, og manglende tid går ud over omsorgen og forringer kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Det står klart, at regeringen ikke vil løse problemerne. Og kommunerne kan ikke, uden at der følger midler med fra Christiansborg.

Enhedslisten har længe stillet krav om indførelse af minimumsnormeringer. Vi rejste første gang forslag i Folketinget herom d.31. marts 2011. Vi var den gang alene om at rejse kravet, og ved 1. behandlingen af forslaget i april 2011 var ingen af Folketingets øvrige partier klar til at stemme for forslaget.

Enhedslisten fik forhandlet normeringsforbedringer for 750 millioner kr i 2011-15, men Thorning-regeringen afviste at indføre minimumsnormeringer.

I denne regeringsperiode har Enhedslisten rejst forslag om normeringsforbedringer for 4 milliarder kr. som en del af vores velfærdsudspil fra 2017.

Vi ønsker at forbedringerne kommer alle børn til gode og ikke forsvinder igen, ved at indføre et loft over, hvor mange børn der må være pr voksen i hver eneste af landets daginstitutioner. Vi vil have indført minimumsnormeringer i daginstitutionerne – hurtigst muligt.