Borgerdrevne forslag

I Enhedslisten mener vi det alvorligt når vi siger åbenhed, borgerinddragelse og demokrati. Derfor mener vi også at borgerne i kommunen skal have mulighed for at stille forslag til byrådet.

På byrådsmødet den 5. februar stillede vi derfor forslag om, at Esbjerg Kommune indfører en praksis der giver borgerne mulighed for at fremsætte forslag til byrådet. Forslaget blev rigtig godt modtaget af alle andre partier og det blev således enstemmigt vedtaget, at administrationen skal udarbejde forslag til konkrete retningslinjer. B.la. hvor mange underskrifter der skal til for at få sit forslag på byrådets dagsorden.

Hos Enhedslisten er der ingen tvivl – vi ser helst et så lavt antal underskrifter som muligt, så demokratiet begrænses mindst muligt. Vi glæder os derfor over opbakningen og ser frem til at nær studere de kommende retningslinjer.

Vores forslag:

  • formanden for byrådet på vegne af borgerne fremsætter borgerdrevne forslag til drøftelse i byrådet
  • forvaltningen beslutter en praksis for indsamling af underskrifter, der vægter brugervenlighed højt
  • det kræver underskrifter/tilkendegivelser maksimalt svarende til et mandat i byrådet fra borgere, at få et forslag drøftet i byrådet
  • borgerdrevne forslag igangsættes som en 2-årig forsøgsordning, hvorefter ordningen evalueres