Alternativ budget

Når et parti ikke med i budgetforliget skal man lave sit eget forslag til budget. Det har naturligvis ingen chance for at blive vedtaget men det er her der er mulighed for at vise borgerne hvordan partiet adskiller sig fra dem der er med i forliget.

Det er ikke nyt for Enhedslisten at stå udenfor budgetforliget. Det har vi prøvet flere gange. Det nye denne gang er, at også SF står udenfor. Vi gik som bekendt fra forhandlingerne sammen. Og havde i øvrigt et rigtig fint samarbejde op til og under forhandlingerne. Vi har derfor også lavet et alternativt budgetforslag sammen.

Der er to områder hvor vi særligt adskiller os fra det indgåede budgetforlig, nemlig 1) finansieringen og 2) handleplanerne.

Finansieringen

Forligspartierne hæver personskatten med 0,2% hvilket svarer til knap knap 40 mio. kr. i 2020 stigende til ca. 42 mio. kr. i 2023. Der var ansøgt Social- og Indenrigsministeriet om tilladelse til at hæve skatten med i alt 60 mio. kr. årligt men man fik kun tilladelse til 26 mio. kr. Forligspartierne hæver altså skatten mere end det tilladte hvilket også betyder, at der skal betales en sanktion. Dette er selvfølgelig indregnet i deres budget.

I vores alternative budget hæver vi skatten med ca. 60 mio. kr. årligt hvilket vi synes er rimeligt – det var jo det der blev ansøgt om. Til gengæld hæver vi ikke personskatten men grundskylden og genindfører dækningsafgiften så det samlet lander på de ca. 60 mio. kr. årligt. Og vi indregner naturligvis også sanktionerne i vores budget. Den politiske forskel ligger i, at vi mener ”at de brede skuldre skal bære mest”. En stigning i personskatten rammer alle også dem på overførselsindkomster hvor pengene i forvejen er små. Grundskylden rammer også alle, men bor du til leje, deler du stigningen med de øvrige lejere og den vil derfor være væsentlig mindre mærkbar. En genindførelse af dækningsafgiften er kun rimelig. Erhvervslivet forlanger ordentlige veje, gode institutioner til deres ansattes børn, effektiv kommunal sagsbehandling osv. Så er det kun ret og rimeligt, at de bidrager til den fælles kasse.

Handleplanerne

På hhv. børneområdet og voksenområdet (socialområdet) var der fremlagt handleplaner til genopretning af budgettet som det så fint hedder. En del af den såkaldte genopretning bestod i at tilføre flere midler til områderne da de har været underbudgetteret. Det var forligspartierne heldigvis enige i. En anden del af handleplanerne består i, at spare visse tilbud væk. F.eks. Idrætskraftcentret på det sociale område. I hver handleplan var der derfor hhv. 16 og 14 spareforslag. Forligspartierne havde det dog også svært med disse besparelser men ikke mere, end at de indregner en stor del af besparelserne i deres budget for så at forvente (forlange) at hhv. Børn & Familieudvalget og Social & Arbejdsmarkedsudvalget laver de konkrete besparelser. Dvs. at forligspartierne ikke havde politisk mod nok til at sætte navn på besparelserne.

I vores alternative budget er disse besparelser naturligvis ikke indregnet. Vi har i stedet sat flere penge af til områderne så de har det budget der er påkrævet. Det kan vi netop fordi vi vælger at sætte skatten lidt mere op samlet end forligspartierne. Mere skal der faktisk ikke til.

Ud over disse to store forskelle er der selvfølgelig ting fra budgetforliget vi har fjernet. F.eks. sparer vi ikke:

  • Mælken væk i daginstitutionerne
  • Oqqumut (være- og aktivitetssted for grønlændere)
  • Ressourcepædagoger
  • Naturformidling på Kratskellet

Der ud over er der blevet plads til andre forslag, så som:

  • Skovrejsning
  • Transport for daginstitutioner og skoler til natur- og kulturinstitutioner
  • Bedre normeringer i daginstitutionerne
  • Nødherberg
  • Flere cykelstier
  • Kulturelt klippekort

Mød op på mandag den 4. november kl. 16.00 og hør debatten om kommunens kommende budget!