Radikale Venstre ikke længere en del af “Rød blok”

Ved de seneste mange kommunalvalg har der været indgået valgforbund mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre. Således også ved kommunalvalget sidste år hvor også Alternativet var en del af aftalen.

Valgforbundet har naturligvis haft til sigte, at minimere stemmespild men vigtigst har det været formålet, at sikre et nyt politisk flertal i Esbjerg Byråd. Derfor har aftalen om valgforbund mellem partierne ikke udelukkende været af teknisk karakter men i høj grad også politisk.

Allerede i efteråret 2016 blev de første linjer lagt i forhold til det politiske indhold. Der blev afholdt møder hen over vinteren så der i foråret 2017 kunne underskrives en egentlig aftale. Ved disse møder deltog repræsentanter fra alle de involverede partier ligesom alle partier har haft lige stor indflydelse på den endelige tekst.

For os er en aftale en aftale og såfremt man ønsker at træde ud af en sådan, bør dette som minimum foregå ved, at de øvrige aftaleparter informeres. Det er bare ikke det vi har oplevet de seneste knap 10 måneder.

Allerede ved byrådsmødet den 19. marts 2018 brød Radikale Venstre med det politiske indhold i vores aftale. Når der står: ” Partierne har et stærkt personalepolitisk fokus, og betragter personalepolitikken som et offensivt værktøj til at fastholde og tiltrække medarbejdere. Mere tillid til den enkelte og fjernelse af unødvendig registrering og kontrol til gavn for kerneydelserne. Midlerne er bl.a. medarbejderinddragelse, efter – og videreuddannelse, åbenhed og et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Arbejdsmarkedets parter skal naturligt inddrages i den kommunalpolitiske proces” ja så mener vi det faktisk. Derfor var vi mere end forundrede da Radikale Venstre på nævnte byrådsmøde mente, at eventuelt sparede lønkroner i forbindelses med en lockout skulle udmøntes på baggrund af en anmodning fra direktionen – ikke fra medarbejderne.

En ting er denne politiske uenighed en anden ting er, at hverken Enhedslisten eller de øvrige røde partier i valgforbundet var blevet informeret på forhånd af Radikale Venstre. Noget der ellers er god skik og brug. Vi er forskellige partier og har naturligt forskellige synspunkter. Men et samarbejde kræver tillid og information.

I forbindelse med de netop overståede budgetforhandlinger er det blevet fuldstændig åbenlyst for os, at Radikale Venstre ikke ønsker at binde sig til ”rød blok”. Hvilket de selvfølgelig er i deres gode ret til. Det betyder for vores vedkommende så bare, at vi f.eks. ikke længere mener at kunne afholde formøder (forud for eksempelvis udvalgsmøder) med Anne Marie Geisler Andersen. Vi anvender nemlig formøderne til bl.a. at diskutere hvilken strategi der er klogest hvis vi skal have noget specifikt igennem. Det er der såmænd intet hemmeligt i – sådan har vi altid gjort og det vil vi gerne blive ved med. Men det kræver tillid til de øvrige mødedeltagere. En tillid vi og vores baglang ikke længere har til Radikale Venstre.

På medlemsmødet den 12. september gjorde Enhedslistens medlemmer det meget klart, at vi ikke længere kunne have det ønskede tætte samarbejde med Radikale Venstre.

Læse Jydske Vestkystens artikel om det ophævede samarbejde her: https://www.jv.dk/esbjerg/Splittelse-i-Esbjergs-roede-blok-Samarbejdet-med-De-Radikale-er-forbi/artikel/2648158