Stem NEJ den 1. juni

Enhedslisten Esbjerg anbefaler at stemme NEJ til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Det gør vi fordi vi ønsker en fredelig og bæredygtig verden.

1. For demokrati og medbestemmelse
Forsvarsforbeholdet er befolkningens forbehold. Det blev indført som en garanti til danskerne om at et flertal i Folketinget ikke afgiver mere suverænitet til EU på det militære område, uden først at spørge befolkningen gennem en folkeafstemning.

Afskaffer vi forsvarsforbeholdet afskaffer vi dermed også befolkningens garanti for direkte indflydelse i fremtiden. Vi kan ikke længere være sikre på at blive inddraget i afgørende beslutninger om at overgive mere suverænitet til EU på det militære område.

Og hvad værre er: En afskaffelse af forbeholdet kan ikke fortrydes. Et ja er for altid, et nej kan laves om.

2. Prioriter FN frem for nye ørkenkrige
EU’s militære samarbejde handler ikke om forsvar. Det handler om militære missioner i Afrika, ofte forhenværende franske kolonier. Militære operationer, som slæber et blodigt spor af skandaler, ulykker og menneskeretskrænkelser efter sig.

Eksempelvis kamptræning af soldater i Mali, som begår overgreb på civilbefolkningen. Eller støtte til den libyske kystmyndighed, der ifølge Amnesty International, er ansvarlig for grove menneskerettighedskrænkelser i forsøget på at holde flygtninge ude af Europa.

Uden forsvarsforbeholdet vil Danmark blive mødt med politisk krav om at sende danske soldater til disse missioner. Danmark skal ikke bidrage til flere forfejlede militære indsatser rundt omkring i verden.

Vi bør i stedet øge vores engagement i FN’s fredsbevarende missioner, hvor Danmark i dag stort set er fraværende.

3. Velfærd og klima – ikke EU-militær
Vi lever i en højspændt situation, hvor der for første gang siden 1980’erne tales om risikoen for atomkrig. I den situation har vi ikke brug for et nyt våbenkapløb, der risikerer at spinde situationen ud af kontrol.

Oprustning og militarisering af EU trækker i den modsatte retning. Vi skal Ukraine i deres kamp mod Putins Rusland. Sende våben og nødhjælp. Tage imod flygtninge. Men vi har ikke brug for et nyt og farligt våbenkapløb. Det bidrager ikke til Danmarks sikkerhed – tværtimod.

Allerede i dag bruger EU-landene næsten fire gange så meget på militær som Rusland. Danmark har aldrig brugt så mange penge på militær, som vi gør i dag. Vi bliver ikke sikrere af endnu mere militære oprustning. Vi skal i stedet prioritere bedre velfærd, grøn omstilling og fredsskabende initiativer.

4. Vi skal vide, hvad vi siger ja til
Det er på mange måder uklart, hvad vi siger ja til hvis vi afskaffer vores forsvarsforbehold. EU’s militære samarbejde udvikler sig i disse år ekstremt hurtigt, og vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvor det ender.

Regeringen vil samtidig ikke fortælle, hvilke af de nuværende militære EU-missioner Danmark skal sendes soldater til, hvis vi afskaffer forbeholdet. De kan heller ikke svare på, hvad det vil koste Danmark.

Det vil derfor potentielt have vidtrækkende og uoverskuelige konsekvenser at afskaffe forsvarsforbeholdet. Det vil svare lidt til at melde sig ind i en forening, hvor hverken formål, budget eller vedtægter er på plads. Det synes vi ikke er ansvarlig politik.